Biljetter

JACOBSEN
Året är 1871 och vi befinner oss i Danmark, Världens lyckligaste land. Mycket tack vare den halvt dysfunktionella familjen Jacobsen som kontrollerar hela Danmarks ölproduktion genom sitt bryggeri Carlsberg. Från bryggeriets start har det styrts med järnhand av J.C Jacobsen, den enda i hela Danmark som kan det fullständiga receptet på öl. Allting verkar vara frid och fröjd tills en morgon då Agnes Berthelsen, bryggeriets chefssekreterare, vaknar upp med ett tungt huvud på sitt kontor. Gårdagen verkar vara en dimma och till sin stora förtret så upptäcker hon att J.C Jacobsen är borta. Katastrof! Utan bryggare Jacobsen står ölproduktionen still och Danmark riskerar att rämna. Agnes blir tvungen att ge sig ut på en vild jakt efter bryggare Jacobsen som tar henne på en resa genom hela Köpenhamn och kanske även över sundet till de galna grannarna i öst. Vi kommer att få svar på många frågor: Varför är Agnes brödskåp fyllt med popcorn och sockervadd? Kan en far någonsin älska en son? Vad är det hemliga receptet på öl? Varmt välkomna att se det oerhört historiskt korrekta Lundaspexet Jacobsen!

FÖRESTÄLLNINGAR
Fredag 30/11 kl 19 – URPREMIÄR!
Lördag 1/12 kl kl 17 och 20
Söndag 2/12 kl 16 och 1

OBS! Föreställningen är på svenska och samtliga föreställningstider är med dubbelkvart!

Längd: ca 2 tim inkl paus

Event: href=” https://www.facebook.com/events/290978351625255/

BILJETTSLÄPP
Lördagen den 10 november kl 12.00 händer det! Bege er till Café Athen i AF-borgen och köp biljetter till höstens blötaste spex! Det kommer att bjudas på kavalkad.
Tid: lördag 10 november kl 12.00-13.00
Plats: Café Athen i AF-borgen, ingång via Tegnérsplatsen

INTERNETFÖRSÄLJNING
Efter det fysiska biljettsläppet öppnar vi upp biljettförsäljningen på Internet! Då köper du enkelt biljetter via Nortic. Därefter kan du köpa biljetter på Studentinfo i AF-borgens foajé (046-38 49 49), eller i dörren fr.o.m. en timme innan varje föreställning.

BILJETTPRISER
Det kommer finnas möjlighet till både kort-, swish- och kontantbetalning både under biljettsläppet och inför föreställningarna. Kontant betalning är dock att föredra för snabbast hantering.

Medlem i Studentlund – 120 kr
Särskild medlem i AF – 140 kr
Ordinarie – 160 kr

Barn under 7 år kan sitta i trappan och behöver ej köpa biljett.

Hos oss gäller även kamratkortet – vilket innebär att personer med funktionsnedsättning får ta med sig en extra person utan extra kostnad. Mer information om detta finns här:

https://www.lund.se/uppleva–gora/foreningar/kamratkortet/

OBS! Glöm inte visa upp ditt studentlundskort eller särskilda medlemskort i dörren in till Stora Salen.

Varmt välkomna!

——————————————————————

PLOTLINE
The year is 1871 and we are in Denmark, the happiest country in the world. Very thanks to the half-dysfunctional Jacobsen family who controls all of Denmark’s beer production through its brewery Carlsberg. From the brewery’s start it has been iron-capped by J.C Jacobsen, the only one in Denmark that can be the complete recipe for beer. Everything seems to be peace and joy until one morning when Agnes Berthelsen, the chief executive secretary of the brewery, wakes up with a heavy head in her office. Yesterday seems to be gone and, to her great chagrin, she finds out that J.C Jacobsen is gone. Disaster! Without brewer Jacobsen, the beer production has ceased and Denmark is in collaps. Agnes has to go out on a wild hunt for brewer Jacobsen who takes her on a trip through Copenhagen and maybe even across the strait to the mad neighbors in the east. We will answer many questions: Why is Agnes bread cabinet filled with popcorn and sugar candy? Can a father ever love a son? What is the secret recipe for beer? Warmly welcome to see the incredibly historically correct Lundaspexet Jacobsen!

More information about ticket sales is found below!

SHOW TIMES
Friday 30/11 at 7pm – OPENING NIGHT!
Saturday 1/12 at 5pm and 8pm
Sunday 2/12 at 4pm and 7pm

Please note that the show is in Swedish and starts half an hour after opening times.

Length: approx. 2 hrs with intermission

Event: href=” https://www.facebook.com/events/290978351625255/

TICKET RELEASE
The 10th of November it’s time! Find yourself in Café Athen in AF-borgen at 12.00 and get your tickets -there will be entertainment!
Time: Saturday the 10th of November between 12pm-1pm
Place: Café Athen in AF-borgen, entry via Tegnérsplatsen

ONLINE TICKET SALE
The online ticket sale will open up after the release. From then on you can get your tickets via Nortic, at Studentinfo in the foyer of AF-Borgen (046-38 49 49), or at the entrance as of one hour before each show.

TICKET PRICES
Studentlund membership – 120 kr
Member of the Academic Society – 140 kr
Standard – 160 kr
Tickets can be paid using swish, card or cash.
Kids under 7 years of age can be seated in the stairs for free.

We also apply kamratkortet – which means that people with disabilities can bring an extra person at no extra charge. More information about this is available here:

https://www.lund.se/uppleva–gora/foreningar/kamratkortet/

Remember to show your Studentlund or Academic Society membership card at the door to Stora Salen.

Most welcome!


Lundabryggeriet Tegners” style=