Om Lundaspexarna

Lundaspexarna är, som namnet antyder, en spexensemble i Lund. Man brukar räkna Lundaspexarnas födsel till 1886, då spexet Gerda sattes upp första gången. Idag består Lundaspexarna av ca 100 studenter som tillsammans producerar två spex per år, som inträffar i samband med de lundensiska högtiderna vid Siste November och Siste April.

Är du intresserad av att gå med i Lundaspexarna? Klicka på “Gå med“!

Akademiska Föreningen

År 1830 fanns det ca 400 studenter i Lund. Nationernas ekonomiska förutsättningar att hålla sig med egna lokaler var dåliga, och deras verksamhet var därför ganska blygsam. Några kårer fanns överhuvudtaget inte. En gemensam samlingspunkt för stadens studenter var önskvärd, och Akademiska Föreningen grundades av nationerna tillsammans med en samling yngre lärare vid universitetet. Förebild var Studenterforeningen i Köpenhamn som bildats tio år tidigare. På nyåret 1830 bildades Akademiska Föreningen. Inte som man skulle kunna tro för att ta tillvara studenternas intressen, utan faktiskt mer för att hålla reda på dem.

Akademiska Föreningen (AF) har idag fjorton utskott. Här finns allt från traditionella aktiviteter som spex och studentaftnar till mer moderna sysselsättningar som media och informationsteknik i form av radio, TV och internet. Här finns också Sveriges enda studentmuseum, ett litterärt utskott och en amatörteater. Lundaspexarna är ett av AF:s utskott.

Besök gärna AF:s hemsida!

 

Kontakt

Adress:

Lundaspexarna
Sandgatan 2
223 50 Lund

046 – 38 49 58 / vxl: 046 – 38 49 00

E-mail : forman@lundaspexarna.se

 


Lundabryggeriet Tegners” style=