Lundaspexarna ger "Peter den Store"!

I 1700-talets Europa är det kallt, och i vinterpalatset i S:t Petersburg desto kallare. Tsar Peter den Store har mött stora motgångar i Turkiet och har gjort sin sinneslöe bror Ivan till
tsarvikarie i hans ställe. I sin frånvaro försöker tsaritsan Katarina, Peters fru, göra anspråk på makten med sin älskare furst Mensjikov vid sin sida. Som ess i rockärmen har hon bjudit in familjevännen och stolpskotten sir Patrick Gordon, mannen med världens sämsta omdöme. Hans blotta närvaro kommer att göra riket till rena rama ryssröran.

Detta spektakel tar oss från ståtliga palats till mörka fängelsehålor där vi får möta såväl svulstiga sultaner som knäckta karoliner. Dramat får sin upplösning i ett livsviktigt val mellan kärlek och makt på klassiskt spexmanér.

Vi förbehåller oss vissa historiska felaktigheter. Väl mött!

FÖRESTÄLLNINGAR
Premiär -
24/11 kl 19
                       25/11 kl 16 & 19
                       26/11 kl 16 & 19

Samtliga föreställningar är angivna med förväntad dubbelkvart (är det angivet 19 så börjar föreställningen m.a.o. 19.30)

Längd: ca 2 tim inkl. paus.

BILJETTER
Biljettsläpp i Café Athen lördag den 4e november kl 12.00.
Därefter går det att köpa biljetter på Billetto, i Studentinfo samt en timme innan föreställning.

Länk kommer snarast.

BILJETTPRISER
Ordinarie:                                 210 kr
Särskild medlem i AF:       170 kr
Student/Under 18 år:         140 kr

Varmt välkomna!

-----------------------------------------

[The show and all related events will be held in Swedish (with short elements of other languages)]

Lundaspexarna presents: Peter den Store!

In 18th century Europe, it is cold, and in the Winter Palace in St. Petersburg, it is even colder. Tsar Peter the Great has faced significant setbacks in Turkey and has appointed his deranged brother Ivan as his temporary substitute. In his absence, Tsarina Katarina, Peter's wife, attempts to claim power with her lover Menshikov by her side. As her trump card, she has invited the family friend and bumbling Scotsman Sir Patrick Gordon, the man with the world's worst judgment. His mere presence will turn the realm into sheer chaos.

This spectacle takes us from grand palaces to dark dungeons, where we encounter both extravagant sultans and broken Carolinians. The drama finds its resolution in a life-altering choice between love and power in a classic farcical manner.

Please note that we have taken certain historical liberties. Well met!

SHOWTIMES
Premiere - Fri 24/11 7pm
                          Sat 25/11 4pm and 7pm
                          Sun 26/11 4pm and 7pm

Please note that the show is held in Swedish and starts half an hour after opening times.

Length: approx. 2 hrs with intermission.

TICKET SALE
Ticket sales open on the 4th of November at 12 am in AF-Borgen.
Thereafter tickets are sold online on Billetto, in Studentinfo and one hour before shows.

TICKET PRICES
Standard:                                 210 kr
Special member of AF:    170 kr
Student/Under 18:              140 kr

Tickets can be paid using a card or swish. Please do note that we do not accept cash

Welcome!