Om Lundaspexarna

Lundaspexarna är Lunds äldsta spexensemble. Vår födsel brukar läggas år 1886, då Lunds första originaluppsättning, spexet Gerda, sattes upp. Idag består Lundaspexarna av ca 100 studenter som tillsammans producerar två spex per år. Dessa framförs i AF Borgens stora sal i samband med de lundensiska högtiderna vid Siste November och Siste April.

Med sina dryga hundra år på nacken är det till föga förvåning att Lundaspexarna har en stor spexrepertoar, och återuppsättningar är både uppskattade och vanliga. Till de mest kända Lundaspexen hör Uarda och Djingis Khan, vilka ges regelbundet vart femte år.

Lundaspexarna har sedan sitt grundande endast män på scen, men resterande sektioner tar inte hänsyn till könstillhörighet vid rekrytering, och ensemblen som helhet har en jämn könsfördelning.

Vill du bli Lundaspexare?
Lundaspexarnas logga

Följ med bakom kulisserna!

Akademiska Föreningen

År 1830 fanns det ca 400 studenter i Lund. Nationernas ekonomiska förutsättningar att hålla sig med egna lokaler var dåliga, och deras verksamhet var därför ganska blygsam. Några kårer fanns överhuvudtaget inte. En gemensam samlingspunkt för stadens studenter var önskvärd, och Akademiska Föreningen grundades av nationerna tillsammans med en samling yngre lärare vid universitetet. Förebild var Studenterforeningen i Köpenhamn som bildats tio år tidigare. På nyåret 1830 bildades Akademiska Föreningen. Inte som man skulle kunna tro för att ta tillvara studenternas intressen, utan faktiskt mer för att hålla reda på dem.

Akademiska Föreningen (AF) har idag tolv utskott. Här finns allt från traditionella aktiviteter som spex och studentaftnar till mer moderna sysselsättningar som media och informationsteknik i form av radio, TV och internet. Här finns även Sveriges enda studentmuseum, ett litterärt utskott och en amatörteater. Lundaspexarna är ett av AF:s utskott.

Läs mer på Akademiska Förenings hemsida

AF

Vi önskar uttrycka ett stort tack till våra vänner på tsreklam.se
för att de möjliggör att vi kan bära våra eleganta spextröjor!